Obec Koválovec
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

IBV Chmelnice

Od leta 2017, kedy bol kúpený prvý pozemok pod plánovanou IBV, cez vykúpenie ostatných (okrem jedného, ktorý je v správe SPF), vyhotovenie projektov, vyjadrovania sa rozličných inštitúcií, až po vydanie územného rozhodnutia v septembri 2019 ubehli dva roky.
 
V ďalšej fáze sme začali s predajom pozemkov, doteraz ich bolo predaných 20 z 22. K stavebnému povoleniu máme hotový projekty elektriny VN, NN a VO, projekt komunikácií, dokončuje sa projekt dažďovej a splaškovej kanalizácie a projekt plynu. Stavebné konanie nemôžeme začať dokiaľ nebudeme vlastníkmi posledného pozemku, ktorý je v správe SPF. Žiadosť o jeho kúpu aj so všetkými náležitosťami sme na SPF odovzdali pred rokom, po viacerých intervenciách stále leží na stole komisie o určení ceny. Akonáhle nám príde zo SPF zmluva, môžeme začať so stavebnými povoleniami na inžinierske siete.
 
V apríli 2020 sme vykonali skrývku ornice, následne po získaní stavebných povolení začneme s realizáciou inžinierskych sietí.